بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 151,405,363,255 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,591,117 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,959,214 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,694,490 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,786

صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

ضامن نقد شوندگی:

گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان, بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها