اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 526,629,749,051 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 33,158,906 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 33,523,306 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 33,597,503 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,882

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad