اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/24
کل خالص ارزش دارائی ها 318,445,879,063 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,583,342 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,011,943 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,904,770 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,503

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad