بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 239,436,770,442 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,470,783 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,917,239 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,735,625 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,963

صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها