بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/30
کل خالص ارزش دارائی ها 168,524,848,813 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,829,236 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,269,811 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,023,371 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,136

صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

ضامن نقد شوندگی:

گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان, بانك سامان

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها