امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری عقیق در تاریخ 1389/11/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ99/05/15
تصویب ابلاغیه شماره 12020147 (مورخ98/12/05) در تاریخ 1398/12/24
تصویب ابلاغیه شماره 12020097 (مورخ96/11/28) در تاریخ 1397/05/20
هزینه برگزاری مجامع1397/01/27
تغییر آدرس مورخ 06/05/1397
(1)تغيير مفاد بند8/3 اميدنامه
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق(تصویب ابلاغیه 12020087سازمان بورس و اوراق بهادار) مورخ 10/11/1396ساعت14
تغییرات بند 2 ماده 2 و هزینه حسابرس
تغییر هزینه نرم افزار صندوق
تغییر مفاد8/3 امیدنامه(تغییر حق الزحمه حسابرس)(19/03/1397)
تغییر مفاد بند 3/8 امید نامه
تغيير مفاد بند8/3 و 8/4 اميدنامه
تغيير مفاد بند8/3 اميدنامه
تغيير مفاد بند 8/3 اميدنامه
تغيير مفاد بند 2/2/1 و 2/2/2 (2/3) اميدنامه