لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق
حذف قیمت کارشناسی
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به متعادل شدن سهام موجود در پورتفوی صندوق در روز دوشنب ...
ادامه ...

شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦/٠١/١٣٩٤
شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦/٠١/١٣٩٤ صادرکننده: ادارۀ بازرسی نهادهای مالی موضوع: پذیرش درخواست‌ه ...
ادامه ...

تعدیل قیمت سهام موجود در پورتفوی سهام
سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند که بدلیل وجود صف خرید در اکثر سهام موجود در پورتفوی صندوق و عدم ...
ادامه ...

قابل توجه سرمایه گذاران محترم
متأسفانه در سه ماهه گذشته بدلیل وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی شامل افت شدید قیمت نفت و محصولات پتر ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٧/١٢/١٣٨٩
مدیر صندوق : كارگزاري آگاه
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر
ضامن نقد شوندگی : گروه اقتصاد سابين و بانك سامان
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : مصطفي بياتي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي آزمودگان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٦/٠٥/١٣٩٤)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٧٩,٧٨٨,١٨٠,٨٤٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٧٣٢,٢٩٣
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٦٧٧,٩٥٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٦٨٧,١٥٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٥٩,٨١٠
FusionCharts.
FusionCharts.