لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق
تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری هرسرمایه گذار به ١ واحد سرمایه گذاری
قابل توجه سرمایه گذاران محترم به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٤ صندوق سرمایه  ...
ادامه ...

حذف قیمت کارشناسی
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به متعادل شدن سهام موجود در پورتفوی صندوق در روز دوشنب ...
ادامه ...

شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦/٠١/١٣٩٤
شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦/٠١/١٣٩٤ صادرکننده: ادارۀ بازرسی نهادهای مالی موضوع: پذیرش درخواست‌ه ...
ادامه ...

تعدیل قیمت سهام موجود در پورتفوی سهام
سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند که بدلیل وجود صف خرید در اکثر سهام موجود در پورتفوی صندوق و عدم ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٧/١٢/١٣٨٩
مدیر صندوق : كارگزاري آگاه
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر
ضامن نقد شوندگی : گروه اقتصاد سابين و بانك سامان
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : مصطفي بياتي
حسابرس : موسسه حسابرسي بهراد مشار
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٩/٠٩/١٣٩٤)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٩١,٦٤٤,٤٥٠,٩٣١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٠٨٥,٩٠٧
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٠٣٩,٣٨٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤,٠٣٩,٣٨٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٤٧,٤٤٤